Słoneczny portal jest pierwszym z obiektów tworzących szlak edukacyjny.