„..możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń..”

z raportu ONZ „Nasza wspólna przyszłość

 

Elementem rozwoju są odnawialne źródła energii. Nauka uważa, że mogą zaspokoić wszystkie energetyczne potrzeby ludzkości.

 

 

Słoneczny portal to prototyp obiektu małej architektury miejskiej wyposażonego w ogniwa fotowoltaiczne. Energia słoneczna umożliwia pracę urządzeń typu ładowarka z wyświetlaczem, oświetlenie i interaktywne instalacja multimedialna. Forma architektoniczna nawiązuje do archetypu bramy i amfiteatralnych siedzisk.

Jest artystycznym przekazem przypominającym o więziach łączących ludzi, słońce i ziemią. Służy budowaniu świadomości o indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska w tym o znaczeniu energii odnawialnych.

Portal powstał dzięki współpracy różnych ludzi mających wspólny cel. Towarzyszy mu akcja internetowa pod hasłem: #wybieramslonce.